Doktor Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz na co dzień zajmuje się kwalifikacją do leczenia systemowego nowotworów złośliwych (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane), a także prowadzi to leczenie i je nadzoruje, ze szczególnym naciskiem na efektywność, profilaktykę, i rozpoznawanie.
Doktor Katarzyna Dąbrowska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Na codzień zajmuje się medycyną paliatywną oraz pomaga chorym w zwalczaniu bólu. Ma niesamowity kontakt z pacjentami, zawsze poświęca im mnóstwo uwagi i czasu.
Doktor Paulina Bronikowska jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. W swojej pracy główny nacisk kładzie na jak najlepszy kontakt z pacjentem i jego rodziną. Zawsze stara się spojrzeć na problem całościowo i pomóc najlepiej jak umie.